Địa chỉ 11 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình. TP HCM
Hotline 028 3877 9890 - 028 3751 6912

Download file

TDS CALCINED KAOLIN DG80

TDS CALCINED KAOLIN DG80

TDS TITANIUM DIOXIDE LR-108

TDS TITANIUM DIOXIDE LR-108

TDS TITANIUM DIOXIDE BLR-895

TDS TITANIUM DIOXIDE BLR-895

TDS TITANIUM DIOXIDE LR-972

TDS TITANIUM DIOXIDE LR-972

TDS TITANIUM DIOXIDE R-996

TDS TITANIUM DIOXIDE R-996

Nhà cung cấp

Hình ảnh

Hội Chợ COATINGS EXPO VIETNAM 2018
Hội nghị và Triển lãm Sơn phủ Châu Á 2019

Đối tác - khách hàng

Chat với chúng tôi
CALL
SMS